زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۱۱ روز

مکان: تایلند

تفریحی