تور سوئیس

6 شب سوئیس + فرانسه

/
نرخ از 1190 یورو
تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد تا ۴ شهریور
تور سوئیس

6 شب سوئیس + ایتالیا

/
نرخ از 1350 یورو
تاریخ برگزاری تور: ۲۴ تا ۳۰ مرداد
تور سوئیس

5 شب سوئیس + هلند

/
نرخ از 1150 یورو
تاریخ برگزاری تور: ۲۱ تا ۲۶ مرداد

4 شب سوئیس

/
690 یورو
تاریخ برگزاری تور ها: ۲۳ تا ۲۷ مرداد