افسر مهاجرت اطلاعات خود را از کجا می آورد

controllopassaporto 0 افسر مهاجرت اطلاعات خود را از کجا می آورد

افرادی که درباره پرونده های ویزا یا اقامت کانادا تصمیم گیری می کنند، افسران مهاجرت نامیده می شوند. این افراد در استخدام اداره مهاجرت کانادا هستند. در حقیقت افسر مهاجرت نماینده Delegate وزیر مهاجرت کانادا در این زمینه است و قدرت فراوانی در تصمیم گیری دارد. افسران مهاجرت کانادا در تصمیم گیری در خصوص تقاضانامه های ویزا یا مهاجرت به موارد زیر استناد می کنند.

 • فرم ها و مدارک ارائه شده توسط متقاضی – مهم ترین معیار تصمیم گیری برای افسران مهاجرت فرم ها و مدارکی است که متقاضی ارائه می کند. بسته به پیچیدگی یا نوع پرونده ممکن است تا ۱۰۰ درصد تصمیم گیری تنها بر اساس این فرم ها و مدارک باشد. در نتیجه دقت در پر کردن فرم ها و ارائه مدارک اهمیت بسزائی دارد.
 • تحقیقات از منابع ثالت – گاه افسر مهاجرت به مقالات موجود در اینترنت یا گزارش های خبری مراجعه می کند یا با کسانی که برای متقاضی نامه صادر کرده اند تماس می گیرد تا اطلاعات بیشتری در خصوص پرونده کسب کند. اگر افسری که درباره پرونده تصمیم می گیرد در کشوری مستقر باشد که کشور متقاضی نیست، ممکن است با دفتر نمایندگی کانادا در کشور متقاضی تماس بگیرد و اطلاعات بیشتری در خصوص مسایل حول و حوش پرونده دریافت کند. همچنین در بررسی پیشینه متقاضی به تحقیقات سازمان ضد جاسوسی کانادا، گزارش پلیس فدرال کانادا، گزارش سازمان های بین المللی و … استناد خواهد شد. این بخش از فعالیت های افسر مهاجرت بخصوص در حوزه بررسی پیشینه و اطمینان از عدم جعل اسناد یا پنهان سازی واقعیات نقش مهمی دارد.
 • مصاحبه با متقاضی  – این روزها مصاحبه با متقاضی مرسوم نیست ولی در مواردی نادر برگزار         می شود.

معیار حقوقی تصمیم گیری درباره پرونده ها

در نظام حقوقی کانادا به طور معمول چهار معیار حقوقی زیر برای تصمیم گیری در خصوص پرونده های مهاجرتی وجود دارد:

 • شک  – در معیار شک ، افسر مهاجرت تنها براساس شکی که نسبت به پرونده دارد تصمیم گیری         می کند.
 • عقل – در معیار عقل ، افسر مهاجرت از خود می پرسد که اگر یک انسان عاقل و منصف به این پرونده نگاه می کرد چه تصمیمی می گرفت. این معیار فشار بیشتری روی افسر مهاجرت می گذارد و اجازه نمی دهد صرفا براساس شک و تردید تصمیم گیری کند. این معیار افسر را وادار به تحقیقات بیشتری درباره پرونده و صرف زمانی بیشتری می کند.
 • کفه ترازو – در این معیار ، افسر مهاجرت احتمالات مثبت و منفی را در دو کفه ترازو قرار می دهد و آن سویی را قبول می کند که سنگین تر باشد. این معیار از معیار عقل دقیق تر است و افسر را وادار می کند که زمان قابل توجهی روی پرونده بگذارد. این معیار جلوی اشتباهات زیادی که در معیارهای قبلی اتفاق می افتد را می گیرد.
 • بدون شک – در این معیار، افسر مهاجرت تنها زمانی درباره پرونده تصمیم گیری می کند که بدون شک مطمئن شود تصمیمی که گرفته اشتباه نیست. اعمال این معیار که قوی ترین معیار ممکن است در مورد پرونده های مهاجرتی تقریبا محال است، چرا که افسر مهاجرت باید کلیه مدارک متقاضی را بازرسی کند، در شرایطی که متقاضی متعلق به یک کشور دیگر است و عملا همکاری از سوی عناصر آن کشور به خاطر روابط سیاسی و همین طور آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه ممکن است شدنی نباشد.

معیار پیش فرض بررسی پرونده های مهاجرتی معیار “عقل” است. البته تجربه شخصی بنده می گوید که در مورد پرونده های ویزای ویزیت/توریستی در عمل معیار “شک” است ولی بعید است اداره مهاجرت کانادا حاضر به تأیید این گفته باشد.

معیار “عقل” اشکالات زیادی دارد، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در این معیار ممکن است افسر مهاجرت سرسری عمل کند و همین که با بررسی مدارک به این نتیجه رسید که عقل او به سمت و سوی خاصی اشاره می کند، درباره پرونده تصمیم گیری نماید.
 • این معیار به شدت تابع تصمیم گیری های مقطعی اداره مهاجرت و حتی رئیس افسر مهاجرت است. برای مثال پیش از سال ۲۰۱۷ به سختی به ایرانیان ویزای توریستی کانادا می داند ولی در این سال با انتصاب وزیر جدید مهاجرت کانادا (آقای احمد حسین) شرایط ویزای توریستی به ایرانیان به شدت تسهیل شد. در سال ۲۰۱۶ در یک مقطع حدود پنج هفته ای بدون هیچ توضیحی تعداد زیادی پرونده خوداشتغالی را در دفتر آنکارا بستند و بعد از آن نحوه تصمیم گیری ایشان در مورد این پرونده ها به طور کامل تغییر کرد .
 • این معیار به شدت بستگی به خود شخص افسر دارد. از دوران مدرسه خود احتمالا به خاطر دارید که در یک مقطع ممکن بود دو معلم ریاضی داشته باشید که یکی خیلی آسان گیر بود و دیگری خیلی سخت گیر. هر دو نفر یک کتاب را درس می دانند و هر دو نفر در ظاهر یک استاندارد را دنبال         می کردند ولی در نهایت نمره شما بستگی به این داشت که در کلاس کدامیک بنشینید. متأسفانه معیار “عقل” از این قاعده خارج نیست و بسته به آنکه چه افسری پرونده شما را بررسی کند، ممکن است حاصل کار زمین تا آسمان فرق کند.

دلایل رد پرونده های مهاجرتی

افسر مهاجرت ممکن است به دلایل مختلفی پرونده های مهاجرتی را رد کند. این دلایل با استناد به قانون مهاجرت کانادا IRPA، آیین نامه های مهاجرتی کانادا IRPR، تصمیمات دادگاه های کانادایی Common Law (قانون عرف)، دستورالعمل های اداره مهاجرت و غیره شکل می گیرد. همان طور که در بالا هم آمد افسر مهاجرت این منابع را با توجه به تجربیات خود و معیار “عقل” تفسیر می کند و مورد استفاده قرار می دهد. به طور کلی دلایل زیر برای رد شدن (ریجکت) پرونده های مهاجرتی بیان می شود.

 • پرونده شرایط مهاجرت یا ویزا را ندارد – در این حالت افسر مهاجرت مدعی است یا به این نتیجه می رسد که مدارک و فرم ها وی را قانع نکرده است که متقاضی شرایط آن روش بخصوص ویزا یا مهاجرت کانادا را داراست.
 • متقاضی دروغ گفته، جعل واقعیت کرده، یا اطلاعات مهمی را پنهان کرده است – اگر افسر مهاجرت به این نتیجه برسد که متقاضی در پرونده خود صادق نبوده است نه تنها پرونده را رد می کند بلکه به طور معمول متقاضی به مدت پنج سال به کانادا ممنوع الورود خواهد شد.
 • متقضای به کانادا ممنوع الورود است – بعضی از متقاضیان (یا همسر یا فرزندان ایشان) ممکن است به خاطر مسایل امنیتی، جزایی، حقوقی، مالی، پزشکی یا روحی/روانی به کانادا ممنوع الورود باشند. در این شرایط حتی اگر متقاضی شرایط مهاجرت یا ویزا را داشته باشد، افسر مهاجرت پرونده را رد می کند. وی برای چنین تصمیم گیری به نتیجه آزمایشات پزشکی یا بررسی پیشینه استناد خواهد کرد.

آیا می توان به پرونده ریجکت شده اعتراض کرد؟

پاسخ این سوال کمی پیچیده است. در بعضی موارد نظیر پرونده های اسپانسرشیپ همسران یا والدین حق تجدید نظر وجود دارد و می توان از طریق دادگاه IRB اعتراض کرد. اما در بسیاری موارد امکان تقاضای تجدید نظر وجود ندارد و متقاضی یا باید تصمیم افسر مهاجرت را بپذیرد یا آنکه از طریق دادگاه فدرال کانادا از افسر مهاجرت شکایت کند. معیار چنین شکایت هایی که در اصطلاع Judicial Review (بازدید قضایی) خوانده می شوند این است که افسر مهاجرت در حقایق Fact یا قانون Law اشتباه کرده است. تنها وکلای عضو کانون وکلای یکی از استان های کانادا حق دارند در این دست دادگاه ها از طرف متقاضی شرکت کنند. هر روز چندین دادگاه از این دست هم در سطح IRB و هم دادگاه فدرال کانادا تشکیل می شود. تنها دادگاه IRB سالانه بیش از ۶۰۰۰ دادگاه تجدید نظر برگزار می کند.

در بعضی موارد خاص که اشتباهات افسر مهاجرت کاملا واضح است می توان پیش از مراجعه به دادگاه به طور مستقیم از طریق دفتر ویزا یا دفتر وزیر مهاجرت کانادا پرونده را باز کرد. این موارد بسیار نادر است و نباید روی آنها حساب کرد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *