7 شب مجارستان + جمهوری چک + اسلواکی + اتریش

/
نرخ از 1330 یورو + هزینه بلیط
تاریخ برگزاری تور : ۳۰ مرداد تا ۶ شهریور
تور مجارستان

4 شب مجارستان

/
نرخ از 690 یورو
تاریخ برگزاری تور: تابستان ۹۸ هر هفته
تور مجارستان

9 شب مجارستان + سوئیس + فرانسه

/
نرخ از 1700 یورو
تاریخ برگزاری تور: ۲۶ مرداد تا ۴ شهریور
تور مجارستان

6 شب مجارستان + آلمان

/
نرخ از 1150 یورو
تاریخ برگزاری تور: ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور