زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت: ۱۱ روز

مکان: گرجستان

تفریحی