ویزای تضمینی کانادا ! ! !

متاسفانه در برخی تبلیغات ها شاهد هستیم که افراد یا شرکتهائی ادعا می کنند که ویزای کانادا را به طور تضمینی برای شما می گیرند که لازم است فریب چنین روشهائی را نخورید .

در همین راستا ساحل گشت توجه شما را به واهی بودن این قبیل ادعا ها با اشاره به برخی قوانین مشروحه ذیل جلب می نماید .

آئین نامه های مهاجرتی کانادا در خصوص صدور ویزا و اقامت

حداقل چهار بند از آئین نامه های مهاجرتی کانادا IRPR به افسر مهاجرت این امکان را می دهد که حتی اگر متقاضی امتیازات لازم برای مهاجرت را داشت بتواند تقاضای وی را رد کند (بند ۳ ماده ۷۶ برای مهاجرت کارکنان ماهر، بند ۳ ماده ۸۷ برای مهاجرت استانی، ۴ ماده ۸۷٫۲ برای گروه پیشه وران، بند ۱ ماده ۱۰۹ برای متقاضیان مهاجرت به کبک). این بندها به افسران مهاجرت اجازه می دهند در مشاوره با یک افسر دیگر تقاضای اقامت کانادا را برغم آنکه در ظاهر همه شرایط لازم موجود است رد کنند. البته این بدان معنا نیست که افسر مهاجرت حق دارد انصاف را زیر پا بگذارد ولی حقیقت آن است که این چهار بند قانونی اختیارات زیادی به افسران مهاجرت می دهند.

صرف نظر از بندهای فوق، هم در قانون مهاجرت کانادا و هم در قانون تابعیت (شهروندی) کانادا مواد متعددی وجود دارد که به وزیر مهاجرت اختیارات بسیاری در زمینه تصمیم گیری در خصوص مسایل ویزا و مهاجرت می دهد. نظر به آنکه وزیر مهاجرت بسیاری از این اختیارات را به افسران مهاجرت تفویض می کند قدرت این افسران در تصمیم گیری بسیار زیاد می شود .

هنگام ورود به کانادا

افسران مرزی هم اختیارات زیادی دارند. این افسران که در اصطلاح BSO یا Border Services Officer گفته می شوند در استخدام سازمان CBSA یا اداره گمرکات کانادا هستند. دفترچه های راهنمای این افسران بخصوص دفترچه ENF 4 به ایشان اختیارات زیادی در خصوص تفتیش، ممانعت از ورود یا حتی زندانی کردن افراد به ایشان می دهد. همه این موارد بدان معناست که حتی اگر شما ویزای کانادا هم در دست داشته باشید ممکن است نتوانید با آن ویزا وارد کانادا بشوید (چه برای گردشگری، چه تحصیل، چه کار و چه مهاجرت و  اقامت دائم).

نکته مهم در خصوص کسی که به شما تضمین می دهد

متأسفانه برخی از افرادی که تضمین می دهند برای آنکه مجبور به برگرداندن مبالغ دریافتی نشوند مبادرت به مدرک سازی می کنند. این کار بسیار خطرناک است چراکه مدارکی که ارائه می کنید در سیستم اداره مهاجرت ثبت می شود و ممکن است پرونده شما را تا سالهای سال سیاه کند. به عبارت دیگر نفس تضمین می تواند آثار سوء دیگری هم داشته باشد و به همین خاطر است که باید از افرادی که به شما وعده تضمین    می دهند دوری کنید. زیرا ادعای این قبیل افراد یا به دلیل نا آگاهی است و یا به دلیل سوء نیست .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.