امروز پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷     ساعت

زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۱۱ روز

مکان: آنکارا

تفریحی