امروز چهارشنبه 23 آبان 1397     ساعت

زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۱۱ روز

مکان: آنکارا

تفریحی