زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۴ شب پاریس

مکان: فرانسه

تفریحی