امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷     ساعت

زمان اجرا : مطابق تاریخ پکیج

مدت : ۳ شب

مکان اسپانیا ( بارسلون)

تفریحی